Nếu gia công vỏ khuôn (mold-base), die set,
kim loại thì xin hãy giao phó cho công ty cổ phần Kawashima Kinzoku.

KAWASHIMA KINZOKU CO.,LTD.

 • Trang chủ
 • Giới thiệu công ty
 • Thế mạnh của Kawashima Kinzoku
 • phẩm chủ yếu
 • Hỗ trợ
 • Trang thiết bị chính của nhà máy
 • Hỏi đáp thắc mắc

Những sản phẩm chủ yếu

Lý do Kawashima Kinzonku được chọn lựa

Thành tích thực 
tế 40 năm
1Thành tích thực tế 40 năm
Tận dụng thành tích thực tế và bí quyết được tích lũy vững chắc từ khi sáng lập năm 1966, đưa vào sản xuất.
Công nghệ
2Công nghệ
Ứng dụng công nghệ tích lũy có được nhờ công nghệ liên kết lâu năm với nhà sản xuất camera, vận dụng vào nhiều lĩnh vực.
Môi trường
3Môi trường
Trang bị môi trường ví dụ như nhà máy phòng nhiệt độ ổn định không cửa sổ, để sản xuất khuân mẫu chất lượng cao, độ chính xác cao.
Nguồn nhân lực
4Nguồn nhân lực
Có khả năng đối ứng được nhiều ngôn ngữ, bao gồm tiếng Việt Nam. Vì thế mọi thắc mắc sẽ được giải đáp một cách nhanh chóng.

PICKUP!

 • Thiết bị OA Sản phẩm thành hình khuôn bọc mô tơ
 • Thiết bị OA Linh kiện cấu tạo máy Sản phẩm thành hình khuôn bánh răng
 • Thiết bị y tế Hộp Sản phẩm thành hình khuôn
 • Làm bản kim loại
 • Mỹ phẩm Khuôn nhiều khoang Linh kiện khuôn
 • Thiết bị OA Sản phẩm thành hình khuôn bọc mô tơ
 • Thiết bị OA Linh kiện cấu tạo máy Sản phẩm thành hình khuôn bánh răng
 • Thiết bị y tế Hộp Sản phẩm thành hình khuôn
 • Làm bản kim loại
 • Mỹ phẩm Khuôn nhiều 
khoang Linh kiện khuôn
Hỗ trợ