Nếu gia công vỏ khuôn (mold-base), die set,
kim loại thì xin hãy giao phó cho công ty cổ phần Kawashima Kinzoku.

KAWASHIMA KINZOKU CO.,LTD.

  • Trang chủ
  • Giới thiệu công ty
  • Thế mạnh của Kawashima Kinzoku
  • phẩm chủ yếu
  • Hỗ trợ
  • Trang thiết bị chính của nhà máy
  • Hỏi đáp thắc mắc
Thiết kế sản xuất khuôn

cắt nặng - điêu khắc

Chúng tôi đã công bố một đoạn
video trên YouTube

Chuck đông kết(Chuck ES)

Chúng tôi đã công bố một đoạn
video trên YouTube

Thiết kế sản xuất khuôn

hiết kế sản xuất khuôn

Những đồ gắn xe ô tô

Những đồ gắn xe ô tô

Tên nhựa: POM / Tên nhựa: PPE GF 40%

  • Những đồ gắn xe ô tô
Nắp máy bơm động cơ gắn xe ô tô

Nắp máy bơm động cơ gắn xe ô tô

Tên nhựa: POM

ng kính đèn LED

Ống kính đèn LED

Tên nhựa: Acrylic
Gia công tại máy gia công không hình cầu

Quang học: Linh kiện ống kính camera

Quang học: Linh kiện ống kính camera

Tên nhựa: ABS

Về yêu cầu báo giá, yêu cầu tài liệu v.vxin hãy thoải mái liên lạc đến chúng tôi.

Hỏi đáp thắc mắc qua mail