Nếu gia công vỏ khuôn (mold-base), die set,
kim loại thì xin hãy giao phó cho công ty cổ phần Kawashima Kinzoku.

KAWASHIMA KINZOKU CO.,LTD.

  • Trang chủ
  • Giới thiệu công ty
  • Thế mạnh của Kawashima Kinzoku
  • phẩm chủ yếu
  • Hỗ trợ
  • Trang thiết bị chính của nhà máy
  • Hỏi đáp thắc mắc

cắt nặng - điêu khắc

Chúng tôi đã công bố một đoạn
video trên YouTube

Chuck đông kết(Chuck ES)

Chúng tôi đã công bố một đoạn
video trên YouTube

vỏ khuôn (mold-base)

vỏ khuôn (mold-base) đặt hàng riêng chín xác

vỏ khuôn (mold-base)

vỏ khuôn (mold-base)

Quang học (ống kính camera)

vỏ khuôn (mold-base)

vỏ khuôn (mold-base)

Thiết bị OA

vỏ khuôn (mold-base)

vỏ khuôn (mold-base)

Gắn xe ô tô

vỏ khuôn (mold-base)

vỏ khuôn (mold-base)

Quang học (ống kính)

vỏ khuôn (mold-base)

vỏ khuôn (mold-base)

Linh kiện camera

vỏ khuôn (mold-base)

vỏ khuôn (mold-base)

Xe ô tô Linh kiện kết cấu

Về yêu cầu báo giá, yêu cầu tài liệu v.vxin hãy thoải mái liên lạc đến chúng tôi.

Hỏi đáp thắc mắc qua mail