Nếu gia công vỏ khuôn (mold-base), die set,
kim loại thì xin hãy giao phó cho công ty cổ phần Kawashima Kinzoku.

KAWASHIMA KINZOKU CO.,LTD.

Hỏi đáp thắc mắc

Hỏi đáp thắc mắc

Nhập thông tin

Nhập thông tin

là một mặt hàng yêu cầu.

Name
E-mail Address
Phone Number
Company Name
Xin hãy chọn ngành
Message

Hãy ấn nút “Xác nhận” sau khi nhập xong