Nếu gia công vỏ khuôn (mold-base), die set,
kim loại thì xin hãy giao phó cho công ty cổ phần Kawashima Kinzoku.

KAWASHIMA KINZOKU CO.,LTD.

 • Trang chủ
 • Giới thiệu công ty
 • Thế mạnh của Kawashima Kinzoku
 • phẩm chủ yếu
 • Hỗ trợ
 • Trang thiết bị chính của nhà máy
 • Hỏi đáp thắc mắc

cắt nặng - điêu khắc

Chúng tôi đã công bố một đoạn
video trên YouTube

Chuck đông kết(Chuck ES)

Chúng tôi đã công bố một đoạn
video trên YouTube

Gia công linh kiện

Gia công linh kiện

Linh kiện tôi hình góc

Linh kiện tôi hình góc

Chất liệu: SKD11

 • Linh kiện tôi hình góc

Linh kiện tôi hình tròn

Linh kiện tôi hình tròn

Chất liệu: SKD11

 • Linh kiện tôi hình tròn
 • Linh kiện tôi hình tròn
 • Linh kiện tôi hình tròn

Linh kiện thiết bị/Linh kiện Jig

Linh kiện thiết bị/Linh kiện Jig

 • Linh kiện thiết bị/Linh kiện Jig
 • Linh kiện thiết bị/Linh kiện Jig
 • Linh kiện thiết bị/Linh kiện Jig

Về yêu cầu báo giá, yêu cầu tài liệu v.vxin hãy thoải mái liên lạc đến chúng tôi.

Hỏi đáp thắc mắc qua mail